Kongrese dhe seminare

Lejoni që kreativiteti juaj
të shkëlqejë

Hotel Drim është vendi ideal për takimet e biznesit tuaj, për kongrese dhe seminare.
Ekipi ynë është në dispozicionin tuaj për të krijuar ngjarje sipas shijes dhe preferencave tuaja.Kongrese dhe seminare

Request an offer

Arritja
Largimi
Using confrence room
Send request

Lets be friends, Join our newsletter