Dasma

After you seal your vows with a kiss,
it's time to celebrate!

Dine and dance with family and friends, smile for photos, and just enjoy in the glow of your wedding as we have prearranged everything for you!

From small events to grand celebrations, Hotel Drim brings joy to everything we do for you and your guests - dealing with the tiniest details and the things that make your wedding experience once in a lifetime.

See our restaurants and places
where you can make your own wedding.

Our additional services are here to help you with things that may take too much from your own time.

You can go through a brief tour of our places, places for a ceremony that will be remembered.

Salla Roze

Me një kapacitet deri në 350 ulëse, salla Roze është bërë në një stil të tillë për të vënë të gjithë mysafirët tuaj në një ambient rrethor, duke pasur kontakt të drejtpërdrejtë me gëzimin tuaj familjar në qendër të sallës ...

Terasa verore

Me një kapacitet maksimal prej 450 personash, Terasa Verore konsiderohet si një nga vendet më të mira bregliqenore. Në një mjedis të jashtëzakonshëm, me një pamje të drejtpërdrejtë të liqenit të Ohrit dhe lumit drini i Zi, terasa është një kombinim ideal për netët e verës ... Terasa është një zgjedhje e shkëlqyer për çdo festë, gjithashtu edhe për ndjenjen romantike të mysafirëve tanë.

Make a reservation

Plan the event of your lifetime

Send reservation

Lets be friends, Join our newsletter