РезервацијаНовости - Хотел Дрим

Група Деспина во Национален Ресторан Струшки Кепенци при Хотел Дрим

Група Деспина во Национален Ресторан Струшки Кепенци при Хотел Дрим

четврток, 16 јули 2015

Група Деспина во Национален Ресторан Струшки Кепенци при Хотел Дрим**** 

Despina Band at the National Restaurant Struški Kepenci, Hotel Drim****

23.07.2015 / 21:00

За резервации на маса / for reservations: 046785810 
(од 11 до 16 часот/hours)