РезервацијаРесторани и места

Церемонија во еден од нашите ресторани и места, прилагодени за Вашиот број на гости:

 

  • Главен ресторан и сала (Енхалон)
  • Национална бавча Струшки Кепенци
  • Розе сала
  • Дрим Тераса
  • Дрим плажа
  • Kамелија надворешен базен
  • Банкет сала

 

Главен ресторан - Main Restaurant - Weddiings

Струшки Кепенци - Strushki Kepenci - Wedding

Rose wedding - Love

Rose Hall - Hearts

Летна Тераса - Summer Terrace - Wedding

Летна Тераса - Summer Terrace - Wedding (2)