РезервацијаРеферентна Листа

Spetial

Референтна листа на поголемите случувања во хотелот од меѓународен карактер:

 • Струшки Вечери на поезијата
 • БЕНТАО балкански конгрес
 • Конгрес на педијатри
 • Уролошки конгрес
 • Зонски шаховски првенства (купови и државни првенства во шах)
 • Меќѓународен семинар за македонски фолклор
 • ЦИГРЕ семинар за електро системи
 • Конгрес на инжинерски институции
 • Конгрес за високи брани
 • Струшки вечери на поезијата
 • БАКА меѓународен конгрес за биохемичари
 • Меѓународен конгрес за неуролозите
 • Меѓународен симпозиум на правници
 • Струшка музичка есен
 • Семинар на Македонија Биро
 • Лимуд Кешет Конференција на Еврејска Заедница
 • Конгрес на Сојуз на сметководители
 • Семинар на Институт за овластени ревизори
 • Семинар на Завод за заштита при работа
 • СУТКОЗ
 • Семинар на Здружение на финансиски пазари
 • Конгрес на Адвокатска комора на Македонија
 • АПЕКС игри
 • Семинар на Градежен Факултет
 • Семинар на УНЕСКО
 • Семинар на ХОТАМ
 • Семинар на Про-Кредит Банка - Косово
 • Семинар на Државен Завод за Ревизија
 • Семинари на ЗЕЛС
 • Семинар на Здружение на финансиски работници
 • Семинари на РЕЦ
 • Телелинк конференција
 • УНДП семинари
 • Семинар на Совет на Европа
 • Турски Симпозиум за храна од Кавказот до Јадранот
 • Семинар на Здружение на лекари-албанци на Македонија
 • Конференција на академиите на науки на Македонија и Албанија