РезервацијаОпрема

SpetialСледи листа на опрема за одржување на семинари: 

  • Аудио-визуелна опрема (микрофони, ТВ, ДВД плеер, лаптоп, ЛЦД Проектор, табла за проектирање)
  • Флип - чарт табла
  • Интернет
  • Скенер, принтер, копии
  • Симултан превод (со претходна најава)
  • Дополнителни побарувања (со претходна најава)